รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบผลผลิตทางการเกษตร จากตัวแทนเกษตรกร และส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

16-2
16-1