ร้านอาหารญี่ปุ่นฮิยาก มอบอาหารพร้อมทาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

13