เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร รับมอบเงินจาก บจก.ปตท.น้ำมันค้าปลีก, พีทีที สเตชั่น จ.ยโสธร, หจก.กิมซุยยโสธร และคูโบต้ายโสธรเลาเจริญสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

9