มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมใจจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมใจจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19