ผวจ.เลย พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคณะ นำ“ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19” มอบให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19