ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 จัดกำลังพลและจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บริจาคโลหิตให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี
บริจาคโลหิตให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี