บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

22