นายชัชชัย จำเนียรกุล บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ รพ.จุฬาฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

15