คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ, คุณชนนท์ เศรษฐีวรรณ และคุณเอกสิริ ลี้อิสสระนุกูล เป็นตัวแทน มอบเงินบริจาค ให้ รพ.จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ เพื่อสมทบทุนโครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ จุฬาฯ
มอบเงินบริจาค ให้ รพ.จุฬาฯ

Share