กลุ่มบริษัท TCP สนับสนุนสภากาชาดไทย มอบเครื่องเอกซเรย์ให้แก่ 3 โรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19
TCP สนับสนุนสภากาชาดไทย มอบเครื่องเอกซเรย์