พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินจาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการดำเนินงานบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ

3