สภากาชาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ออกมาระบุว่า อาสาสมัครของกาชาดสากลได้รับบาดเจ็บ จากเหตุปะทะในนครย่างกุ้ง เมียนมา
สภากาชาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดง