ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563 ให้สภากาชาดไทย โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบ

7