นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยในกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

2
Share