ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพูดคุยประเด็น เรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 วัคซีนจะมาเอาอยู่ไหม ในรายการ The Density คุยเน้นประเด็นแน่น ทาง Facebook Live บนเพจ CU Enterprise และ CU Alumni
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพูดคุยประเด็น เรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19

Share