ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากการซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย “ทำบุญลุ้น BENZ”

7