ตรวจเจอติดโควิดเพิ่มในกทม.อีก 21 ราย จากสัมผัสใกล้ชิด 17 ตรวจเชิงรุก 4
ตรวจเจอติดโควิดเพิ่มในกทม.อีก 21 ราย จากสัมผัสใกล้ชิด 17 ตรวจเชิงรุก 4