นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ปี 2564
นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมมอบรางวัล

Share