ผวจ.นครปฐม พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2564 ที่ศาลากองอำนวยการวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ผวจ.นครปฐม พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2564 ที่ศาลากองอำนวยการ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร