นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานออกร้านธารากาชาดในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2564
นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2564