ชวนเที่ยวงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 8-17 ม.ค. 64 ณ บริเวณหอนาฬิกา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1