พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการจัดกิจกรรมงานกาชาด โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประจำปี 2563 ที่สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง พิษณุโลก
กิจกรรมงานกาชาด โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประจำปี 2563