ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย

6