นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดด่านชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ต.ห้วยทราย จ.ประจวบคีรีขันธ์

8
Share