ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “วันชุมชนซิตี้ Citi Global Community Day จิตอาสา ปี 2562”
จิตอาสา