พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพให้สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา