เหล่ากาชาด จ.นครปฐม รับมอบผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2563

4
Share