บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแคนนอน ประจำปี 2563 เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรอง ณ อาคารสารทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
กิจกรรมบริจาคโลหิตแคนนอน ประจำปี 2563 เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรอง

Share