เหล่ากาชาด จ.ลำพูน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงใน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
เหล่ากาชาด จ.ลำพูน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ