บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ และครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหาร ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ และครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย