นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จำกัด สนับสนุนโครงการรวมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19
รับมอบเงิน สนับสนุนโครงการรวมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19