บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทต่าง ๆ ในย่านสาทร ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแคนนอน ประจำปี 2563 เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย
กิจกรรมบริจาคโลหิตแคนนอน ประจำปี 2563 เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย