ผวจ.นครพนม เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาด ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2563
งานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2563