เชิญเที่ยวงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-18 ต.ค.63 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดประจำปี 2563

Share