นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Insingts into COVID-19 Vaccine Development ในงาน Thailand LAB International 2020 & Bio Asia Pacific 2020 ณ ไบเทค บางนา
นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา