บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแคนนอน ประจำปี 2563
กิจกรรมบริจาคโลหิตแคนนอน ประจำปี 2563