ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง กรณีประเทศไทยเตรียมเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติล็อตแรกหวังกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง กรณีประเทศไทยเตรียมเปิดประเทศ

Share