นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก บริษัท ซไนเดอร์ อิเล็คทริค จำกัด ในโครงการ “Thailand Tomorrow Rising”สนับสนุน “โครงการรวมใจฝ่าวิกฤต โควิด 19”
“โครงการรวมใจฝ่าวิกฤต โควิด 19”