ศิลปินจากค่ายนาดาว บางกอก ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมบริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทย
บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย