นายจูเนดี ยาห์ยา หัวหน้าองค์การกาชาดประจำเมืองโลคซูมาวี เปิดเผย เรือขนผู้ลี้ภัยโรฮีนจาลักลอบขึ้นฝั่งอินโดนีเซีย
กาชาดประจำเมืองโลคซูมาวี