สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบชุด “ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย” ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.สวรรคโลก และ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
มอบชุด “ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย”