ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ชนิดพิเศษ ป้องกันฝุ่นละออง สารเคมี มลภาวะทางชีวภาพ รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ ให้กับ รพ.สมเด็จฯ
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้กับ รพ.สมเด็จฯ

Share