ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ชวนประชาชนที่หายป่วยจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ร่วมบริจาคพลาสมา ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

11
Share