บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ให้แก่สภากาชาดไทย
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563