มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ชวนประชาชนร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

13-2
13-1