คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่สภากาชาดไทย

9