สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ เพื่อทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาล และทรงพระราชทานเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้า
พระราชทานเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้า

Share