นายยืนยง โอภากุล และกลุ่มมอเตอร์ไซค์ คอมมานเดอร์ ซิตี้ มอบอุปกรณ์ป้องกันให้แก่แพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบอุปกรณ์ป้องกันให้แก่แพทย์ รพ.จุฬาฯ

Share