ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงินจาก เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Share