กาชาดเลบานอน ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำที่เก็บศพในโรงพยาบาล จากเหตุระเบิดรุนแรงที่คลังสินค้า

กาชาดเลบานอน